Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi

Online erişime açık, hakemli, uluslararası akademik bir dergi olan Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi insan yaşamını ilgilendiren toplumsal, siyasal, hukuksal ve etik sorunların hem kuramsal hem de pratik bakımdan ele alınıp tartışıldığı bir platform olma amacı gütmektedir.

Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı ve e-dergi olarak yayımlanmaktadır.

NOT: İLK SAYI ARALIK 2020 TARİHİNDE YAYIMLANACAKTIR.